GARANTIVILKÅR

I tillæg til de juridiske rettigheder som følge af købet, er det nye produkt dækket af en garanti som anført nedenfor.

1. Garantiperioden gælder fra købsdatoen. Denne dato skal dokumenteres af en faktura eller en kvittering. Garantiperiode for erhvervsmæssig brug er 12 måneder for værktøj, batterier og opladere, og 24 måneder for forbrugerkøb. Denne garanti gælder kun på nye værktøjer.

2. I visse tilfælde kan garantien for værktøj og batterier forlænges. Forudsætningen er, at slutbrugeren registrer sit nye værktøj online senest 30 dage efter købsdato og derved får forlænget garantien. Der tilbydes ligeledes en forlænget garanti på 2 år for alle REDLITHIUM-ION™ batterier. Dykkerpistolerne (M18 CN18GS & M18 CN16GA) er ikke dækket af den forlængede garanti. Registreringen til forlænget garanti er kun mulig i de lande, som er anført på onlineregistreringsformularen på www.milwaukeetool.dk. Køberen skal desuden erklære sig indforstået med, at de data, køberen angiver online, lagres. Som dokumentation for forlænget garanti gælder registreringsbekræftelsen, som tilsendes pr. e-mail, samt den originale købskvittering/faktura med købsdato. De gældende juridiske rettigheder påvirkes ikke af dette.

3. Garantien omfatter udbedring af alle skader inden for garantitiden opståede skader eller mangler ved apparatet, der bevisligt skyldes materiale – eller fabrikationsfejl. Under garantien dækkes ikke skader eller mangler som følge af ikke forskriftsmæssig tilslutning, ukyndig håndtering samt manglende overholdelse af gældende brugsanvisning for produktet

Garantien er ikke gældende hvis/for:

• produktet beskadiges, som resultatet af forkert eller manglende vedligeholdelse
• produktet er blevet ændret eller modificeret
• den originale maskinlabel (varemærket, serienummer) er blevet ødelagt, ændret eller fjernet
• skaden er opstået grundet manglende overholdelse af brugsanvisningen
• produktet ikke viser CE-godkendelsesmærke på maskinlabelen
• reparation eller forsøg på reparation af værktøjet har været udført af et ikke-autoriseret serviceværksted uden forudgående tilladelse fra Techtronic Industries
• produktet har været tilsluttet en forkert strømforsyning (ampere, spænding, frekvens)
• skader er forårsaget af ydre påvirkninger (vand, kemikalier, stød/slag) eller andre ude frakommende fremmedlegemer i maskinen.
• der er tydelige tegn på forkert anvendelse, så som overbelastning af værktøjet
• for det tilbehør der medfølger værktøjet eller købes separat. Tilbehør som eksempelvis bits, bor, slibeskiver, slibepapir, knive mm.
• for komponenter (dele og tilbehør) som er udsat for normal slitage, som eksempelvis service- og vedligeholdelsessæt, kulbørster, lejer, borepatron, SDS kobling/fæste, strømkabler, støttegreb, transportkuffert, slibesål, støvpose, støvsugerrør, låsestift og friktionsring til slagskruenøgle, drivremme, polerskiver, låsesplit, støvsugerposer, slanger, stik, hjul, FIXTEC adapterer med mere.

4. I garantitilfælde bedes de indsende værktøjet til en af vores serviceværkstæder, der er anført under afsnittet om serviceværksteder. Ved indsendelse af værktøjet skal du være opmærksom på at produktet skal være sikkert emballeret og uden farligt indhold, forsynet med komplet afsenderadresse og så vidt muligt en kort beskrivelse af fejlen.

5. Garantiydelserne gennemføres uden beregning. De bevirker hverken en forlængelse eller en ny start af garantiperioden. Udskiftede dele overgår til os som vores ejendom. I nogle lande kan der påregnes udbringningsgebyr.

6. Denne garanti er gyldig i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland.