JURIDISK BEMÆRKNING

Vi takker for din interesse. Nedenfor finder du oplysninger, som har juridisk relevans, når du besøger vores website. Vi takker dig for at læse indholdet af denne side, og - hvis du accepterer alle vilkår og betingelser - for at du besøger vores website. Adgang til eller anvendelse af vores website betyder, at du accepterer alle vilkår og betingelser.
 
OPHAVSRET, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDERIndholdet af dette website, inklusiv, men ikke begrænset til logoer, varemærker, handelsnavne, tekst, billeder, grafik, lyd, animation og videofiler, og opsætningen af disse på webstedet ejes af os eller en eller flere andre juridiske enheder i koncernen eller af tredjepart, og er underlagt lovgivningen om beskyttelse af immaterielret. Intet indhold på websitet må gengives, kopieres, overføres, offentliggøres, distribueres, ændres, overføres igen eller placeres på andre websites eller i andre dokumenter uden skriftlig tilladelse. Alle immaterielle rettigheder til indholdet på dette website, inklusiv ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder og patenter, er reserverede, og enhver anvendelse uden skriftlig tilladelse fra ejeren er strengt forbudt. Intet som findes på dette website skal tolkes på en sådan måde, at det giver en udtrykkelig eller underforstået licens eller ret til at anvende immaterielt materiale, som tilhører os eller nogen anden juridisk enhed i koncernen eller tredjepart.
 
Oplysningerne på websitet kan ændres uden varsel, og uden at det medfører forpligtelser eller erstatningsansvar for os. Indholdet på dette website er tilgængeligt som et tilbud til besøgende og består udelukkende af oplysninger, som ikke er bindende. Du har ikke tilladelse til at oprette hyperlink til denne website, uden at vi på forhånd har givet skriftlig tilladelse til dette.
 
Vi vil gøre en rimelig indsats for at sikre, at oplysningerne på websitet er korrekte. VI GIVER IMIDLERTID INGEN GARANTI ELLER FREMSTILLING OM, AT OPLYSNINGER ER KORREKTE, KOMPLETTE ELLER RETTIDIGE, AT DE IKKE KRÆNKER TREDJEPARTS RETTIGHEDER, ELLER AT DE ER EGNET TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ACCEPTERER VI ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR NOGEN PART FOR NOGEN SKADE, HVADENTEN DEN ER DIREKTE, INDIREKTE, SÆRSKILT, FØLGESKADE, STRAFFEBERETTIGET ELLER ANDET, SOM RESULTAT AF ANVENDELSE ELLER MANGLENDE MULIGHED ELLER EVNE TIL AT ANVENDE DETTE WEBSITE ELLER DETS INDHOLD, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNINGSANSVAR VED TABT FORTJENESTE, AFBRUD AF FORRETNING, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA I DIT INFORMATIONSHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE. DET ER OP TIL DIG AT TAGE ALLE FORNØDNE FORHOLDSREGLER OG SIKRE, AT DET MATERIALE, DU MÅTTE VÆLGE AT ANVENDE, ER FRIT FOR VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE OG ANDRE DESTRUKTIVE ELEMENTER. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER AF NOGEN ART OM NOGET ANDET WEBSITE, SOM TILHØRER TREDJEPART, OG SOM DU MÅTTE FÅ ADGANG TIL GENNEM DETTE WEBSITE.
 
Linkede websites er ikke under Milwaukee’s kontrol og Milwaukee er derfor ikke ansvarlig for indholdet på nogen linkede websites, links på en linket website eller ændringer og opdateringer på disse websites. Milwaukee tilbyder kun disse links som en ekstra service og er ikke godkendt af Milwaukee. Beskrivelse af, eller reference til produkter eller publiceringer på websites som ikke er ejet af Milwaukee Electric Tool / AEG Electric Tools eller datterselskaber har ikke publikationens, produktets eller den refererede websites godkendelse. Milwaukee Electric Tool / AEG Electric Tools har ikke gennemset alt materiale linket til denne website og er ikke ansvarlig for indholdet af dette materiale. Besøg på linkede websites er på eget ansvar. 
 
KOMMUNIKATION PÅ DETTE WEBSITE Det er forbudt at publicere eller sende ulovligt truende, krænkende, modbydeligt, anstødeligt, forargeligt, pornografiskt eller vanhelligendede materiale eller materiale som kan forårsage eller opfordre til hvad betegnes som en kriminel handling, eller på anden måde bryder loven. Milwaukee Electric Tool / AEG Electric Tools vil samarbejde med alle lovlige instanser eller retsordrer der begærer eller henviser Milwaukee Electric Tool / AEG Electric Tools til at identificere, hjælpe til at identificere eller lokalisere den som publicerer information eller materiale af en sådan karakter. 
 
Selvom Milwaukee Electric Tool / AEG Electric Tools fra gang til gang overvåger og gennemlæser diskussioner, chats, meddelelser, opslagstavler m.m. på websitet, er Milwaukee Electric Tools / AEG Electric Tools ikke under nogen omstændigheder tvunget til at gøre dette og har dermed intet ansvar for de konsekvenser materialet fra disse steder kan forårsage, heller ikke for fejl,krænkning, forulempning, forsømmelse, falskhed, anstødelighed, pornografiskt, vanhelligende, farligt eller unøjagtigheder i informationen fra disse steder på websitet. Milwaukee Electric Tool / AEG Electric Tools påtager sig intet ansvar for handlinger eller diskussioner fra dig eller anden tredjepart på eller udenfor dette website.
 
 
COPYRIGHT © 2012 
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.milwaukeetool.eu 
 
Managing Directors
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug
 
Registrations
Court of record: AG Stuttgart HRB 261602 
VAT ID No: DE 811155721