GARANTIEBEPALINGEN

Naast de wettelijke rechten die voortvloeien uit deze aankoop, wordt dit product gedekt door een garantie, zoals hieronder vermeld.

1. De garantietermijn bedraagt 12 maanden en gaat in op de datum van aanschaf. Deze datum dient te worden gedocumenteerd met een factuur of wettelijk aanvaard aankoopbewijs.

2. MILWAUKEE® tools garantie kan worden verlengd van 1 jaar tot een maximum van 3 jaar (1+2) door registratie op de www.milwaukeetool.eu website. Met uitzondering van MX FUEL™ Tools garantie op deze tools kan worden verlengd van 1 jaar tot een maximum van 2 jaar (1+1). Op alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ accu's inclusief MX FUEL™ accu's wordt 1 jaar garantie verleend, deze termijn kan met 1 jaar worden verlengd tot een maximum van 2 jaar. Deze verlengde garantie is niet van toepassing op verhuur machines, de garantie op deze machines, accu's en acculaders bedraagt 1 jaar. Registreren voor verlengde garantie dient plaats te vinden binnen 30 dagen na aankoop. De eindgebruiker kan voor verlengde garantie in aanmerking komen als zijn land van verblijf geselecteerd kan worden op het online registratieformulier en indien de machine in kwestie in aanmerking komt voor verlengde garantie. Eindgebruikers dienen bovendien toestemming te geven voor de opslag van data welke men online invult en dienen akkoord te gaan met de condities en voorwaarden. De registratie bevestigings e-mail i.c.m. de originele factuur dienen als bewijs van verlengde garantie. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

3. Tijdens de garantietermijn zijn alle op de dag van aankoop in het product aanwezige defecten voortkomend uit assemblage fouten of materiaal defecten gedekt door garantie. De garantie is beperkt tot reparatie en/of vervanging van het defecte product en biedt geen rechten op vergoeding voor gevolgschade of incidentele schade. De garantie komt te vervallen bij misbruik van het product, onjuiste aansluiting op een spanningsbron of gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. de garantie is niet van toepassing op:

 • enige schade aan het product die het gevolg is van onjuist onderhoud
 • enig product dat gewijzigd of gemodificeerd is
 • enig product waar de originele identificatie (modelnaam, serienummer) onleesbaar gemaakt, gewijzigd of verwijderd zijn
 • enige schade ontstaan, door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
 • enig niet CE product
 • enig product waaraan een reparatiepoging is ondernomen door een niet gekwalificeerd niet door Techtronic Industries aangesteld Service Center
 • enig product aangesloten op een ongeschikte spanningsbron (Amperage, Voltage, Frequentie)
 • enige schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf (water, chemicalien, stoten of vallen) of vreemde bestanddelen
 • normale slijtage van componenten
 • ongepast gebruik, overbelasting van de machine
 • gebruik van niet originele of niet goedgekeurde accessoires of onderdelen
 • Accessoires welke bij de machine zijn meegeleverd of apart zijn aangeschaft. Hieronder begrepen doch niet beperkt tot schroefbits, hout- metaal-, SDS+ en SDS Max boren, schuurschijven, cirkel- of decoupeerzaagbladen, parallel geleidingen
 • Componenten (onderdelen en accessoires) onderhevig aan normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot service & onderhoud sets, koolborstels, lagers, boorkoppen, SDS boor, hulpstuk of booropname, netsnoer, zijhandgreep, transportkoffer, schuurzool, stofzak, stofafzuigslang, -buis, viltringen, borgpennen en -kogles van slagmoersleutels, etc.
4. Voor service dient het product te worden aangeboden bij een geautoriseerd MILWAUKEE® service station zoals voor ieder land opgesomd in de volgende adressenlijst. In sommmige landen regelt de MILWAUKEE® dealer transport van het te repareren product naar de MILWAUKEE® service organisatie. Indien u een product naar een MILWAUKEE® service station verzendt, dient het product goed en veilig verpakt te zijn, zonder gevaarlijke inhoud te bevatten als brandstof of asbest stof en -vezels, duidelijk gemerkt met adres van de afzender en vergezeld van een beknopte klachtomschrijving.

5. Een reparatie/vervanging onder garantie is kosteloos. Dit houdt geen verlenging of nieuwe start van de garantie termijn in. Vervangen onderdelen of machines worden eigendom van Techtronic Industries. In sommige landen betaalt de afzender de verzendkosten.

6. Deze garantie is geldig in de Europese Gemeenschap, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Buiten deze gebieden neemt u best contact op met uw plaatselijke geautoriseerde dealer, om vast te stellen of andere garantie voorwaarden van toepassing zijn.