E-Service

Můžete využít Váš osobní účet pro registraci nářadí, které vlastníte, a pro zadání žádosti o opravu online. Tento účet vám zajistí zjednodušený kontakt s našimi týmy a průběžné sledování oprav.

Než budete pokračovat, vyplňte prosím tento formulář pro odběr.

Vaše identifikace bude vaše e-mailová adresa a Vaše heslo si můžete nastavit dle vlastní volby.

Po dokončení vyplňování formuláře okamžitě obdržíte potvrzující e-mail. Pro dokončení, klikněte na odkaz v e-mailové zprávě.Pokud jste neobdrželi aktivační email, klikněte zde.

Na každé nářadí, které zaregistrujete na této webové stránce, obdržíte certifikát.

Nářadí můžete registrovat pouze po vytvoření osobního účtu.

Než zašlete požadavek na opravu svého nářadí, připravte si následující.
Poznámka: Pokud jste si zakoupili sadu více nářadí, každé nářadí v sadě musí být registrováno samostatně.

  • Doklad o koupi. Ujistěte se, že je správné a důležité pro dané nářadí, které chcete nechat opravit. Nedodržení tohoto doporučení bude mít za následek zpoždění opravy nebo vrácení neopraveného nástroje.
    Poznámka: Žádný jiný dokument (včetně certifikátu o prodloužení záruky) není akceptován jako doklad o trvání záruční doby.
  • Štítek nebo jeho fotografie.
    Obsahuje informace potřebné k provedení procesu registrace opravovaného nářadí.

Doporučujeme přiložit doklad o koupi (účtenka/faktura) v elektronické podobě, když Vaše nářadí na opravu registrujete . To urychlí proces ověření záruční doby, umožní Vám provést proces opravy bezpapírově a zajistí, že doklad o koupi budete mít vždy k dispozici.