E-Service

Môžete využiť Váš osobný účet pre registráciu náradia, ktoré vlastníte, a pre zadanie žiadosti o opravu online. Tento účet vám zaistí zjednodušený kontakt s našimi tímami a priebežné sledovanie opráv.

Pred pokračovaním, vyplňte prosím tento formulár.

Vaša identifikácia bude vaša e-mailová adresa a Vaše heslo si môžete nastaviť podľa vlastnej voľby.

Po dokončení vypĺňania formulára okamžite obdržíte potvrdzujúci e-mail. Pre dokončenie, kliknite na odkaz v e-mailovej správe.



Ak ste neobdrzali aktivacny e-mail, prosim kliknite sem

Na každé náradie, ktoré zaregistrujete na tejto webovej stránke, dostanete certifikát.

Náradie môžete registrovať iba po vytvorení osobného účtu.

Pred tým ako začnete proces registrácie predĺženej záruky si pripravte nasledovné.
Poznámka: Ak ste si zakúpili sadu viacerých náradí, každé náradie z danej sady je potrebné zaregistrovať samostatne.

  • < b>Doklad o kúpe. Uistite sa, že je platný a odpovedá náradiu, ktoré chcete zaregistrovať. Nedodržanie tohto odporúčania bude mať za následok oneskorenie opravy alebo vrátenie neopraveného náradia.
    Upozornenie: Žiadny iný dokument (vrátane osvedčenia o predĺžení záruky) nie je akceptovaný ako doklad o trvaní záručnej doby.
  • Štítok alebo jeho fotografia.
    Obsahuje informácie potrebné na vykonanie procesu registrácie náradia na opravu.

Odporúčame priložiť doklad o kúpe (účtenka/faktúra) v elektronickej podobe, keď registráciu vášho náradia na opravu. Zrýchli to proces overovania záručnej doby, umožní vám to vykonať proces bez papiera a zabezpečíte, že doklad o kúpe budete mať vždy k dispozícii.