E-Service

Ditt personliga konto kan användas för att registrera produkterna du äger och för att göra en fraktbeställning på webben. Detta konto ger dig en förenklad uppföljning av dina pågående garantireparationer.

Innan du fortsätter vänligen fyll i detta registeringsformulär.

Ditt användarnamn kommer att vara din mejladress och ditt lösenord väljer du själv.

Du får automatiskt ett bekräftelsemejl när kontoregisteringsformuläret är ifyllt. Du måste klicka på länken i det mejlet för att slutföra registreringen.Klicka här om du inte har mottagit en bekräftelse via e-post för att aktivera ditt konto.

Du kommer att få ett certifikat för varje produkt du registrerar på denna webbplats.

Produkterna kan bara registreras när ditt personliga konto har skapats.

Innan du lägger till ett verktyg, se till att du har följande framför dig.
Observera: om du köpte en verktygssats med flera verktyg måste varje verktyg i satsen läggas in separat.

  • Se till att du bifogar det korrekta och giltiga köpbeviset för verktyget som du begär att repareras under garantin. Om du missar att göra det kommer det att resultera i en försening av reparationen eller att verktyget returneras oreparerat.
    Obs: Inget annat dokument, än ett garantiförlängningscertifikat, accepteras som bevis på att produkten är inom garantiperioden.
  • Produktetiketten som är fäst på produkten innehåller information som krävs för att lägga till ett verktyg.

Det rekommenderas att du laddar upp ditt kvitto elektroniskt (bevis på köp). Detta kommer att stödja en papperslös process och säkerställa att ditt köpbevis alltid finns tillgängligt.