Er du allerede registrert?

 • Er du ikke registrert tidligere? Registrer deg her ?

  Your personal account can be used to register the tools you own, and to request repair online. This account grants you simplified contact with our teams and ongoing repair tracking.

  Before continuing, please fill this subscription form.

  Your identifier will be your email address, and your password will be the one of your choice.

  You will automatically receive a confirmation mail after the subscription form is completed. You will need to click on the link in this mail in order to finalize your subscription.  Klikk her hvis du ikke har mottatt en bekreftelse via e-post
  ?
  User is the purchaser and end user of the tool. You can be either user as a private people, professional as employee or owner of the company.
  ?
  Distributor is a company having a customer account with Milwaukee.
 • Om du allerede er registrer kan du ?
  Klikk på linken for å aktivere kontoen logg inn eller bestill et nytt passord
 • Klikk her hvis du trenger mer hjelp eller om du ikke får bekreftelse på e-post ?
  You will receive a certificate for each tool you register on this website.

  Tools can only be registered once your personal account is created.

  Før du tilføyer verktøyet ditt, må du bemerke følgende. Merk: Hvis du har kjøpt et verktøysett, må hvert verktøy i settet registreres separat.
  • Kjøpsbevis (kvittering eller faktura)
  • Typeskilt på Verktøy/batteri inneholder informasjon du trenger når du registrerer dine verktøy.

  Det anbefales at du lagrer både registreringsbevis og kjøpskvittering elektronisk. Dette sikrer en papirløs prosess og at du alltid har at du alltid har de nødvendige dokumentene tilgjengelig.